MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 12. januar 2011 kjøpt 8 288 aksjer i Veidekke til kurs kr 51,00. Etter dette har Stiftelsen 229 060 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12