MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. august 2014 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 63,50. Etter dette har Stiftelsen 250 667 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12