MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. juni 2014 kjøpt 38 111 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,5904. Etter dette har Stiftelsen 235 667 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12