MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. juni 2014 kjøpt 19 509 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,75. Etter dette har Stiftelsen 197 556 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12