MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. juni 2014 kjøpt 32 057 aksjer i Veidekke til kurs kr 66,00. Etter dette har Stiftelsen 164 861 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12