MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. juni 2014 kjøpt 5 145 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,8946. Etter dette har Stiftelsen 132 804 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12