MELDEPLIKTIG HANDEL

Ann Christin Gjerdseth, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 12. juni 2014 kjøpt 1 000 aksjer i Veidekke til kurs kr. 67,50. Etter kjøpet har Ann Christin Gjerdseth en beholdning på 2 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12