MELDEPLIKTIG HANDEL

Ann Christin Gjerdseth, styremedlem i Veidekke ASA, har den 8. mai 2014 kjøpt 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 61,50 og den 21. mai 2014 kjøpt 500 aksjer i Veidekke til kurs kr. 67,00. Etter dette har hun 1 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12