header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. juni 2014 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 66,00. Etter dette har Stiftelsen 127 659 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12