MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. juni 2014 kjøpt 240 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 66,00.

Ledende ansatte kjøpte 863 354 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i mai 2014, jfr. børsmelding 16. mai 2014.

Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i juni 2014. Stiftelsens beholdning er etter denne transaksjonen 27 659 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12