MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 22. november 2010 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,90. Etter dette har Stiftelsen 18 653 aksjer i Veidekke.
Ansatte kjøpte 1 355 350 aksjer fra Stiftelse i mai, jfr.børsmelding 22. november 2010. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember. Stiftelsens beholdning er vist etter denne
transaksjonen. 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12