MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. mai 2014 kjøpt 28 514 aksjer i Veidekke til kurs kr 69,00. Etter dette har Stiftelsen 561 495 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12