MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. januar 2015 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 75,5933. Etter dette har Stiftelsen 157 757 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12