MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. januar 2015 kjøpt 42 800 aksjer i Veidekke til kurs kr 74,00. Etter dette har Stiftelsen 117 564 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12