MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. desember 2014 kjøpt 47 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,3594. Etter dette har Stiftelsen 75 764 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12