MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. desember 2014 kjøpt 25 281 aksjer i Veidekke til kurs kr 66,2476. Etter dette har Stiftelsen 28 764 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12