MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. november 2014 kjøpt 405 091 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,7469. Etter dette har Stiftelsen 1 043 937 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12