MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. november 2014 kjøpt 23 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,00. Etter dette har Stiftelsen 646 290 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12