header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. november 2014 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,50. Etter dette har Stiftelsen 622 790 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12