MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. oktober 2014 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 62,9883. Etter dette har Stiftelsen 478 090 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12