header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. november 2010 kjøpt 115 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,00. Etter dette har Stiftelsen
1 166 156 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12