MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. september 2014 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 64,4065. Etter dette har Stiftelsen 414 103 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12