MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. juni 2015 kjøpt 12 536 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,0735. Etter dette har Stiftelsen 86 346 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12