MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. juni 2015 kjøpt 13 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 86,0677. Etter dette har Stiftelsen 58 810 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12