MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. juni 2015 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 86,1451. Etter dette har Stiftelsen 45 810 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12