MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. november 2010 kjøpt 40 829 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,9196. Etter dette har Stiftelsen 842 851 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12