MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. november 2010 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,00. Etter dette har Stiftelsen 795 672 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12