header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Eiliv Lokna Staalesen, primærinnsider i Veidekke, har
10. november 2010 solgt 17 668 aksjer i Veidekke til kurs 51,00. Etter transaksjonen eier Eiliv Lokna Staalesen 19 600 aksjer i Veidekke.

Salget er begrunnet med oppgjør av lån i forbindelse med aksjene, da han slutter i sin stilling i Veidekke med virkning fra 31. januar 2011 for å starte sitt eget firma lokalt i Haugesund.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12