MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. november 2010 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,9861. Etter dette har Stiftelsen 691 452 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12