MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. november 2010 kjøpt 48 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,9908. Etter dette har Stiftelsen 634 582 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12