MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. november 2010 kjøpt
25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,16. Etter dette har Stiftelsen 578 582 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12