MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. november 2010 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,8676. Etter dette har Stiftelsen 550 182 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12