MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. september 2010 kjøpt 60 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,00. Etter dette har Stiftelsen 301 377 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12