MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. september 2010 kjøpt 54 208 aksjer i Veidekke til kurs kr 44,3358. Etter dette har Stiftelsen 238 161 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12