MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. september 2010 kjøpt 3 100 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,70. Etter dette har Stiftelsen 182 103 aksjer i Veidekke.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12