MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. mai 2011 kjøpt 335 021 aksjer i Veidekke til kurs kr 51,9858. Etter dette har Stiftelsen 1 365 373 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12