MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. mai 2011 kjøpt 101 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 51,9767. Etter dette har Stiftelsen 1 023 756 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12