Meldepliktig handel

OBOS, nærstående selskap til styremedlem Daniel Kjørberg Siraj, har i dag kjøpt 265 000 aksjer i Veidekke ASA til kurs 109,7057 kroner per aksje.

Etter transaksjonen eier OBOS en beholdning på 25 813 220 aksjer tilsvarende 19,13 % av selskapet.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg på www.newsweb.no

Ref.: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Dato Tittel Filtype
16.09.2021 KRT 1500 - 160921 pdf