MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. mai 2011 kjøpt 124 048 aksjer i Veidekke til kurs kr 51,9937. Etter dette har Stiftelsen 899 000 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12