MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. mai 2011 kjøpt 150 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 51,9989. Etter dette har Stiftelsen 775 952 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12