MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 6. mai 2011 kjøpt 35 900 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,9972. Etter dette har Stiftelsen 628 767 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12