header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. desember 2020 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,13. Etter dette har Stiftelsen 288 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.