MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. desember 2020 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,41. Etter dette har Stiftelsen 273 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.