MELDEPLIKTIG HANDEL

Hanne Rønneberg, styremedlem og primærinnsider i Veidekke ASA, har den 14. desember 2020 kjøpt 700 aksjer i Veidekke til kurs 107. Etter kjøpet har Hanne Rønneberg en beholdning på 700 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.