MELDEPLIKTIG HANDEL

Audun Blegen, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 11. mars 2011 kjøpt 2 000 aksjer i Veidekke til kurs kr. 48,72. Etter kjøpet har Audun Blegen en beholdning på 29 600 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12