header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. desember 2020 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,00. Etter dette har Stiftelsen 258 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.