MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. desember 2020 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 111,502. Etter dette har Stiftelsen 243 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.