header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. desember 2020 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 113,23. Etter dette har Stiftelsen 218 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.