MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. oktober 2020 kjøpt 8 853 aksjer i Veidekke til kurs kr 118,00. Etter dette har Stiftelsen 194 553 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.