MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. mars 2021 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 117,29. Etter dette har Stiftelsen 103 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.